Pentagon II

Pentagon II

Bygningene er oppført i 8 etasjer i massivtre og trekonstruksjonerm i 2 blokker. Byggene er Norges høyeste trebygning oppført ved prosjektgjennomføring. 

Høyer Finseth har utført statiske beregninger, konstruksjonstegninger og produksjonstegninger (deler). Pga. høyden så får bygningene store vindpåkjenninger med utfordringer rundt avstivende system som følge av form, materialvalg etc. Studentboligene er bygget med passivhusstandard.