Drøbaksbadet og Frognhallen

Drøbaksbadet og Frognhallen

Frogn Kommune vedtok i mars 2016 å bygge et svømme/badebasseng i Drøbak, der Høyer Finseth har rollen som byggeleder og SHA Koordinator for utførelsesfasen. Det nye Drøbaksbadet vil ha felles inngang med Frognhallen som skal totalrehabiliteres. Badet blir et idrettsbasseng med stup fra 1,3 og 5 meter, opplæringsbasseng/terapibad, bølgebasseng m.m.

Det nye badet blir på 6500 m2, hvorav 1500 m2 er nytt treningssenter, Frognhallen er på 3000 m2 med nye kontorlokaler i tillegg til eksisterende idrettshall. Ferdigstillelse av badet og nytt treningssenter er satt til desember 2017, og rehabilitering av hall er ventet ferdig 2. kvartal 2018. Prosjektet følger BREEAM very good, og er betegnet som passivhus.