Engebretsvei 5 - 0275 Oslo

DSC 7142

Arbeidsmiljø og kultur

For å fortsette selskapets gode utvikling, er vi avhengige av å tiltrekke, utvikle og beholde de rette medarbeiderne. For å lykkes jobber WSP Engineering med å være en attraktiv og profesjonell arbeidsgiver som legger til rette for gode og trygge arbeidsplasser. 

WSP Engineering scorer høyt på trivsel og arbeidsmiljø – det er viktig for oss. Vi jobber aktivt med å ha en arbeidsplass som legger til rette for tilpasset utvikling og vekst hos den enkelte medarbeider. Våre medarbeidere har stor frihet under ansvar og kan selv i stor grad påvirke balansen mellom jobb, sosialt engasjement og privatliv.

Vi er engasjerte i selskapet vårt og vil at alle skal trives.

WSP Engineering tilstreber seg på å ha en livsfase tilpasset personalpolitikk.

Gjennom vår interne kompetanseskole og eksterne kurs/opplæring, setter vi kompetanseutvikling i et system. I tillegg har WSP Engineering et system for kvalifisering (karriere stige) av medarbeidere; både på fag og ledelse.

For våre yngre medarbeidere (≤ 32 år), har vi en egen forening (Ung i WSP Engineering). Hensikten er en rask og god introduksjon til selskapet og nye kollegaer, faglig utvikling og deltakelse i sosiale aktiviteter. Selskapet har også et aktivt bedriftsidrettslag.