Engebretsvei 5 - 0275 Oslo

 

Nyheter

WSP Engineering fortsetter veksten og etablerer geoteknikk-team

WSP Engineering fortsetter veksten og etablerer geoteknikk-team

Geoteknikk er en flaskehals i det norske bygg- og anleggsmarkedet. Med økte investeringer, samt mer komplekse prosjekter og høyere krav til uavhengig kontroll har det vært utfordrende å sikre nok kompetanse og kapasitet innen faget. Derfor etablerer WSP Engineering nå et dedikert geoteknikk-team.      

       - Dette er en naturlig utvikling for oss. Vi har allerede lang ekspertise innen byggeteknisk prosjektering. Geoteknikk har vi tradisjonelt hentet utenifra, men ønsker nå å integrere fagekspertisen internt i vår egen organisasjon. Dette henger både sammen med sikring av kapasitet, men også bedre ivaretagelse av naturlige grensesnitt mellom byggeteknikk og geoteknikk, sier Knut Reed, administrerende direktør i WSP Engineering.

Med på laget har vi fått med oss dr. ing. Farzin Shahrokhi som blir leder for teamet.

          - Jeg ser frem til å være med å utvikle et faglig sterkt miljø med kompetanse innen tradisjonell geoteknikk og jordskjelvanalyser, så vel som ingeniørgeologi og miljøteknikk.  Vi er opptatt av å utvikle smarte løsninger som gir både sikker grunn og er lønnsomme for byggherren. Dette oppnås ved faglig kompetanseutvikling, innovasjon og en åpen og tett dialog med alle involverte aktører, Sier Shahrokhi

 Målet er å bygge opp et faglig robust miljø, hovedsakelig gjennom organisk vekst. Vi skal ansette 10-15 geoteknikere i løpet av det kommende året. WSP Engineering vil også investere i borerigger og prøvetakingsutstyr. I tillegg vil selskapet dra nytte av fagekspertisen i WSP Sverige, som har et stort og kompetent miljø innen geoteknikk.

 WSP Engineering som har et tungt miljø innen byggeteknikk har de siste årene utviklet seg til et flerfaglig rådgivende ingeniørfirma. På to år er selskapets størrelse doblet til 150 ansatte, og har bygget opp slagkraftige enheter innen brann og risiko, miljø, energi og bygningsfysikk, i tillegg til byggprosjektering.