Engebretsvei 5 - 0275 Oslo

 

Nyheter

Vi øker vår satsing innen massivtre- og miljøprosjekter!

Illustrasjoner: Vestbyveien 103-105- Frogn kommune/ Arkitektpartner

Høyer Finseth øker sin satsning innen massivtre- og miljøprosjekter. Forrige uke var det duket for oppstart i prosjektet Vestbyveien 103-105 for Frogn kommune. Høyer Finseth er RIB massivtre, RIB, RIBR og RIBFY i prosjekteringsgruppen som skal gjennomføre forprosjekt og utarbeidelse av konkurransegrunnlag. Prosjektet består av 22 boliger som skal oppføres i massivtre. Prosjektet skal i tillegg tilfredsstille krav iht. passivhusstandard og sertifiseres iht. BREEAM "very good". 

"Det gleder oss å se at etterspørselen etter gode miljøprosjekter stadig øker i bransjen, og vi ser frem til å bidra inn i mange spennende og bærekraftige prosjekter fremover", sier Miljøansvarlig i Høyer Finseth, Ingunn Saga.

Spisskompetanse innen massivtre
Høyer Finseth har spisskompetanse innen prosjektering av bygg i massivtre og limtre i alle prosjektfaser. Massivtre kan være en miljøvennlig og alternativ byggemetode som tar hensyn til miljøet i hele byggets livsløp. Bruk av tre betyr god forvaltning av fornybare naturressurser, det kreves lite energi og medfører svært lave utslipp av kulldioksyd. Vi har erfaring fra en rekke massivtre prosjekter for både skoler, omsorgsbygg, boliger og næring. Høyer Finseth bidrar med byggetekniske og fysiske løsninger mhp. konstruksjon, lyd, brann mm. Vi har stor fokus på miljøvennlige materialer, energieffektive bygg, arealeffektivitet og sambruk i våre prosjekter.

Vestbyveien 2
Illustrasjoner: Vestbyveien 103-105- Frogn kommune/ Arkitektpartner

Vi har flere pågående prosjekter innen massivtre, blant annet Nye Kongsvinger skole og Moholt 50/50. 

Nye Kongsvinger skole

Høyer Finseth var også med i vinnerteamet til Ø.M Fjeld for Nye Kongsvinger skole, som skal oppføres i massivtre. Den nye skolen skal etter planen stå ferdig til skolestart høsten 2018, og skal ved ferdigstillelsen ha kapasitet til hele 720 elever.

Moholt 50/50
Moholt 50/50 og Studentskipnaden i Trondheim vant i forrige uke "Årets bærekraftige byggeprosjekt". Prisen ble delt ut på Økobygg-messen på Fornebu. Høyer Finseth har hatt en sentral rolle som RIB i prosjektet. "Hensikten har vært å hylle et prosjekt, som i løpet av de siste år har bidratt til en betydelig forandring og forbedring av bransjen. Studentiskipnaden i Trondheim har i dette massivtre- prosjektet nådd ambisjonene om å redusere CO2 utslippet for sitt byggeprosjekt med minst 50 prosent, sammenlignet med et TEK10-bygg i stål/betong", sies det i jurybegrunnelsen (Artikkel: her)".