Engebretsvei 5 - 0275 Oslo

 

Nyheter

Redd Barna - Oppdatering fra Malawi

Redd Barna - Oppdatering fra Malawi

WSP Engineering fortsetter sitt engasjement for Redd Barna og deres utdanningsprogram i Malawi. Dette prosjektet bidro til at 83 000 barn og lærere fikk bedre kvalitet på undervisning og opplæring i 2016. 

Med støtte fra firmaer som WSP Engineering jobber Redd Barna for at flere barn skal fullføre skolegangen med gode resultater og at færre barn dropper ut. For å få til dette, samarbeider Redd barna med elever i barneklubber som har blitt etablert gjennom prosjektet. Klubb-medlemmene spiller en viktig rolle i å representere klassekamerater i beslutningsprosesser på skolen og de følger opp elever som dropper ut av skolen eller har mye fravær. Over 680 elever som hadde droppet ut kom tilbake på skolebenken i fjor takket være barneklubbenes tiltak.

Gjennom prosjektet får lærerne bedre forståelse av barns rettigheter og beskyttelse av barn.
- Fra Redd Barna har jeg også lært mye om barns rettigheter, noe som har gitt meg en ny innsikt i hva det vil si å være barn og hvordan vi voksne skal behandle dem. Det er viktig at barna kjenner til hvilke rettigheter de har, både retten til å gå på skole og til å ha tid til å leke, forteller læreren vi snakket med.

Skolene i de to prosjektområdene Mwanza og Neno mangler undervisnings- og læringsmateriell –både lesebøker, kritt, notatbøker og «læringskort». Gjennom fjoråret gjennomførte Redd Barna tiltak for å bedre situasjonen, blant annet ved å gi 380 lokalsamfunnsgrupper opplæring i å produsere undervisnings- og læringsmateriell av lokalt tilgjengelige ressurser. I år er fokuset større på å sikre materiell i skolene, blant annet lesebøker til alle elevene i 1.-4. klasse. 

Resultater for 2016:

  • Barn nådd: 83 000
  • Skoler i fokus: 138
  • Lærere som har fått opplæring: 1 902
  • Leseklubber opprettet: 24
  • Barneklubber opprettet: 11

Se de engasjerte elevene i filmen under. Se de engasjerte elevene på film her.