Engebretsvei 5 - 0275 Oslo

 

Nyheter

Høyer Finseth satser på miljørådgivning

Høyer Finseth satser på miljørådgivning

Det er stort fokus og engasjement på miljø i vår bransje. Stadig flere oppdragsgivere og byggherrer setter krav til fokus på miljømessige gode løsninger. Høyer Finseth har, som en del av selskapets strategiske utviklingen, blitt ISO 14001 sertifisert for ytre miljø. Selve sertifiseringsarbeidet har pågått siden våren 2016 og ble avsluttet i november med godkjenning og sertifisering.

"I Høyer Finseth har vi satt miljøet på den strategiske agendaen; både fordi vi mener at vi kan påvirke til miljømessige gode løsninger, men også som en forretningsmulighet. Vi har utnevnt en miljøansvarlig som sitter i ledergruppen. Vi skal fortsette å bygge opp ressurser og kompetanse til å bli en betydelig aktør innen miljørådgivning i byggebransjen" sier daglig leder Knut Reed.

Det har vært en bratt læringskurve for både ledelsen og organisasjonen for øvrig. Miljøfokus i prosjektene er nå innarbeidet i styringssystemet, sjekklister og rutiner. I tillegg kreves det en miljøbevissthet i hele organisasjonen; kursing, kompetanseheving - hvordan kan vi påvirke miljøet i de ulike fasene i våre prosjekter?

"Vi skal gå fra å tilfredsstille minimumskravene, til å finne bedre miljømessige muligheter i våre prosjekter. Dette vil vi utvikle sammen med våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Fremover vil vi styrke miljøteamet med kompetanse innen økologi, naturforvaltning og byggeteknisk miljørådgivning" sier Ingunn Saga, miljøansvarlig i Høyer Finseth.