Engebretsvei 5 - 0275 Oslo

 

Nyheter

Høyer Finseth prosjekterer nye Lunner helse- og omsorgssenter!

Høyer Finseth prosjekterer nye Lunner helse- og omsorgssenter!

I forbindelse med utviklingen av et nytt sentrum på Harestua har Lunner kommune besluttet å bygge et nytt sykehjem med omsorgsboliger, både for å møte fremtidens krav og utvidet omsorgstilbudet for eldre.

Høyer Finseth ble som en av 11 konkurrerende selskaper tildelt oppdraget, og signerte denne uken prosjekteringskontrakt med kommunen i forbindelse med byggingen av det nye Helse og Omsorgssenteret.Sammen med Bølgeblikk Arkitekter og øvrige rådgivere skal selskapet planlegge og utvikle det nye omsorgssenteret på 12 500 m2.

Bygget skal blant annet romme 24 institusjonsplasser og 60 heldøgnsbemannede omsorgsboliger. Utover dette planlegges det i tillegg tilhørende funksjoner som kantine, dagsenter, klinikk for fysio-/ergoterapi m.m.

Miljøvennlig og identitetskapende

Lunner kommune har sterke tradisjoner for bruk av tre i byggeri, og det er et uttalt ønske om å maksimere trebruk i utviklingen av nye Harestua sentrum.

«Arkitekten har i skisseprosjektet utredet mulighet for bruk av tre som byggematerialet, noe som også er vår spisskompetanse. Vi er involvert i en rekke massivtreprosjekter i dag, og dette prosjektet styrker vår satsning fremover, både innen helse og massivtreprosjektering. Sier Kristine Andersen, teamleder for Massivtre.

Massivtre har vist seg fordelaktig både med hensyn til pris, byggetid, innemiljø og CO2-avtrykk. Derfor legges det til rette for at bæresystemet i prosjektet kan utføres hovedsakelig i massivtre. I tillegg underbygger det områdets identitet og uttrykk.

Forutsetningene for utforming av Lunner helse- og omsorgssenter har ligget i den nylig utviklede planen for nye Harestua sentrum og utbyggingsprinsippene som følger denne. Regulerings- og programmeringsprosess har delvis foregått parallelt med skissearbeidet.

Prosjektets gjeldende vedtak har planlagt byggestart primo 2018 med ferdigstillelse ila 2019.