Engebretsvei 5 - 0275 Oslo

 

Nyheter

Høyer Finseth, Deutsche Bahn og Snøhetta inngår strategisk samarbeid i forbindelse med knutepunktutvikling

Høyer Finseth, Deutsche Bahn og Snøhetta inngår strategisk samarbeid i forbindelse med knutepunktutvikling

Torsdag 24. november 2016 inngikk Høyer Finseth, DBI og Snøhetta et strategisk samarbeid for prosjekter innenfor utvikling av jernbane og bybane.

Partene ønsker gjennom det strategiske samarbeidet å dra nytte av hverandres kompetanse og kapasitet, og dermed styrke kvaliteten på mulige prosjekter relatert til jernbanestasjoner og utvikling av urbane transportknutepunkter.

«Vi ser på dette som en styrking av vår selskapsutvikling, og ser frem til spennende muligheter sammen med Snøhetta og DBI blant annet innenfor knutepunktutvikling.» Sier daglig leder i Høyer Finseth, Knut Reed.