Engebretsvei 5 - 0275 Oslo

 

Nyheter

Høyer Finseth åpner kontor på Gol

Høyer Finseth åpner kontor på Gol

Den 1. januar 2017 etablerte Høyer Finseth nytt kontor på Gol. Kontoret blir en del av Hønefossavdelingen og vil styrke selskapets satsning i Ringerike, Hallingdal og omegn. Selskapet har allerede flere oppdrag og kunder i regionen og derfor var det riktig tidspunkt å etablere et fagmiljø som kan bidra med kompetanse og kapasitet til både nye og eksisterende kunder, samt følge markedet for øvrig.

«Målet er å være en sentral bidragsyter i næringsutviklingen i Hallingdal og omegn, og vi ser frem til å være med på videre vekts og utvikling i regionen» – sier Knut Reed, Daglig leder i Høyer Finseth.

Det nye kontoret holder til i Hallingdal Næringshage og har per dags dato 4 ansatte med betydelig kompetanse innen byggeteknikk og bygningsfysikk.

«Ambisjonen er flere ansatte og ytterligere vekst» sier Anders Kongstein-Kokkim, avdelingsleder for Hønefoss og Gol.