Engebretsvei 5 - 0275 Oslo

 

Nyheter

8 av 10 fusjoner skaper ikke merverdi – Høyer Finseth har klart det!

8 av 10 fusjoner skaper ikke merverdi – Høyer Finseth har klart det!

Det er en sterk økning i fusjoner og oppkjøp i den private sektoren. Rådgivningsmarkedet er under stadig endring og utvikling gjennom oppkjøp og konsolidering.

Erfaringer viser at det er vanskelig å lykkes med fusjoner. I en studie fra Arbeidsforskningsinstituttet hevdes det at 80 % av fusjoner ikke når sine økonomiske eller strategiske mål. Forskning indikerer at mangelfullt fokus på organisasjonskultur og menneskelige ressurser kan forklare hvorfor mange fusjoner ikke greier å skape synergier og dermed betegnes som mislykket. 

Oppgaven med å smelte sammen ulike kulturer til en felles enhet krever fokus, handlingskraft og tålmodighet. Høyer Finseth har vært igjennom alle fusjonens faser fra sorger og gleder til frustrasjon og fremgang.

A.L. Høyer og Finseth Rådgivende Ingeniører fusjonerte i 2012 og skapte Høyer Finseth AS, et solid rådgivende ingeniørfirma innen byggeteknikk med litt over 80 ansatte. Høyer Finseth er i dag et fremgangsrikt selskap med god økonomi og over 120 ansatte, som har maktet å skape merverdi gjennom en fusjon.

"Høyer Finseth har valgt å følge en annen strategi enn de tverrfaglige aktørene – fortsette utvikling og organisk vekst som et stort, sterkt og ledende byggtekniske selskap med gode alliansepartnere innen andre/tilgrensende fagområder. Dette gir selskapet en sterk faglig posisjon og forankring samtidig som man beholder lettvintheten til mindre selskap" sier Knut Reed, daglig leder i Høyer Finseth.

Selskapets visjon om merverdi gjennom forenkling og samarbeid har vært en bærebjelke gjennom fusjonen. Ledelsens tydelighet, koblet med handlingskraft, fokus og engasjerte medarbeidere har bidratt til at 1+1 har blitt mer enn 2; altså en vellykket fusjon.
Neste fase i selskapets utvikling har startet med optimisme og tro på selskapets fremtid som Norges ledende byggetekniske selskap.

Bygg.no har også skrevet om dette på sine sider.