Engebretsvei 5 - 0275 Oslo

Miljø

iso5
 

MILJØ

I WSP Engineering ønsker vi å legge til rette for best mulig miljøvennlige løsninger i oppdrag og i egen virksomhet. Vi skal søke og påvirke kunder og leverandører til å utvikle tekniske løsninger som gir redusert miljøbelastning i et livsløpsperspektiv. Våre medarbeidere engasjeres i miljøarbeidet gjennom opplæring og delaktighet.

Vi er miljøsertifisert iht. ISO 14001, og sørger gjennom dette at vår miljøpolitikk blir implementert og fulgt opp.

WSP Engineering er forpliktet til å:

  • Oppfylle samfunnets miljøkrav
  • Tilby løsninger og tjenester som bidrar til en miljømessig bærekraftig utvikling
  • Øke kunnskapen og bevisstheten om miljøforhold blant ansatte og oppmuntre kundene til å velge løsninger som gir redusert miljøbelastning

Våre kortsiktige miljømål er:

  • Bedre avfallshåndtering ved selskapets kontorer
  • Mindre fotavtrykk i våre oppdrag
  • Generelt økt miljøbevissthet i selskapet