Engebretsvei 5 - 0275 Oslo

Engasjement

reddbarna4
 

ENGASJEMENT

WSP Engineering ble i 2015 bedriftspartner til Redd Barna

Redd Barna arbeider for å oppfylle barns rett til utdanning, uansett hvem de er eller hvor de bor. Barn er en sårbar gruppe, og er spesielt utsatt i krisesituasjoner og ved fattigdom.
Som bedriftspartner følger WSP Engineering Redd Barna sitt internasjonale program innen utdanning i Malawi. Til tross for at stadig flere barn begynner på skolen, er kvaliteten og innholdet i undervisningen altfor dårlig. Prosjektet "Skolegang som nytter» sikrer at barn fullfører skolen og lærer mens de er der. Målsettingen å sikre 103 000 barneskoleelever god kvalitet på undervisningen over en fireårsperiode. Prosjektene representerer kvalitetssikret utdanning for barn og underbygger vårt engasjement for samfunnsutvikling og bærekraft.

WSP Engineering ønsker som bedriftspartner å være med å bidra til at flere barn får mulighet til utdanning og en lysere fremtid. Sammen kan vi være med å med på å forandre livet til generasjoner av barn.

Les mer om prosjektet på Redd Barna sin nettside.

Ingeniører Uten Grenser

WSP Engineering er medlem av Ingeniører Uten Grenser (IUG). IUG er en grasotbevegelse som samarbeider aktivt med næringslivet og bistandsorganisasjoner for å kunne lindre nød gjennom ingeniørfaglig bistand. Gjennom medlemskapet bidrar WSP Engineering til at IUG kan bistå med sin ingeniørkompetanse i bistandsprosjekter over hele verden.