Engebretsvei 5 - 0275 Oslo

Uten navn2

Miljø og Samfunnsansvar

WSP Engineering erkjenner sitt samfunnsansvar og jobber for å utøve forretningsvirksomhet på en etisk forsvarlig, bærekraftig og ansvarlig måte.

Både nasjonalt og internasjonalt tar WSP Engineering samfunnsansvar innenfor miljø og humanitært arbeid. Som medlem i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har vi sluttet oss til foreningens veileder i god foretningsskikk og samfunnsansvar.

Vi er miljøsertifisert iht.ISO 14001og sørger gjennom dette for at vår miljøpolitikk blir implementert og fulgt opp.

Internasjonalt er vi engasjert i flere prosjekter gjennom Ingeniører uten Grenser og Redd Barna.

WSP Engineering jobber hele tiden mot å være bevisst vårt samfunnsansvar. Vi tar vare på våre medarbeidere, våre samarbeidspartnere og våre omgivelser.

Les mer om vår miljøpolitikk og vårt arbeid med samfunnsansvar under.