Engebretsvei 5 - 0275 Oslo

Massivtre

Massivtre

Bruk av tre betyr god forvaltning av fornybare naturressurser, det kreves lite energi og medfører svært lave utslipp av kulldioksyd. Vi har spisskompetanse innen prosjektering av bygg i massivtre og limtre i alle prosjektfaser.

WSP Engineering bidrar med byggetekniske/fysiske løsninger mhp. konstruksjon, lyd, brann mm. Vi har stor fokus på miljøvennlige materialer, energieffektive bygg, arealeffektivitet og sambruk i våre prosjekter. Flere av prosjektene er i tillegg oppført med passivhusstandard. Massivtre er en svært miljøvennlig og bærekraftig byggemetode som tar hensyn til miljøet i hele byggets livsløp.