Engebretsvei 5 - 0275 Oslo

Kulturminnerådgivning

Kulturminnerådgivning

WSP Engineering tilbyr kulturminnefaglig rådgivning og utarbeidelse av kulturhistoriske verdianalyser, verne- og forvaltningsplaner, med mål om å bidra til at de kulturhistoriske verdiene ivaretas på best mulig måte. 

WSP Engineering har solid kompetanse om tradisjonelle murkonstruksjoner og puss, trekonstruksjoner som stav, laft og bindingsverk, samt overflatebehandling av disse. Vi har også svært god kompetanse på betongkonstruksjoner i verneverdige bygninger og betongrehabilitering. Våre rådgivere er sivilingeniører, ingeniører, sivilarkitekter, konservatorer og håndverkere. Vi har et team med 10 høyt kvalifiserte medarbeider som arbeider godt sammen og med andre firmaer innen kulturminnerådgivning. Våre medarbeidere har både praktisk og teoretisk erfaring og flere er både ingeniører/arkitekter og håndverkere. Våre medarbeidere har spisskompetanse innen bygningsarkeologi, stilhistorie, verneteori, eldre byggeteknikker og materialbruk. Vi jobber tverrfaglig og kobler praktisk erfaring med teoretisk kompetanse innenfor restaurering og rehabilitering og transformasjon av eksisterende bygningsmasse.

Våre rådgivere bistår i planleggingsfasen, prosjekteringsfasen og gjennomføringsfasen i forbindelse med rehabilitering av enkeltbygg og ved større områdeutbygginger. Vi har svært god kjennskap til verneteori og antikvarisk praksis og står ofte for myndighetskontakten i prosjektene i forbindelse med avklaringer rundt vern og bruk. Vi har også spesialkompetanse på konsekvensutredning for delområde kulturminner, samt bred erfaring med å utarbeide kulturhistoriske analyser, verneplaner og forvaltningsplaner. Dette er erfaring som er svært aktuell i forbindelse med kommunenes planarbeid.