Engebretsvei 5 - 0275 Oslo

Miljø

Miljø

WSP Engineering er opptatt av energieffektivitet og miljø, og ser energi- og miljøtiltak som en mulighetens arena. Vi leverer rådgivningstjenester innen energieffektivisering, miljøvennlig materialbruk og innemiljø. 

Eksempler på tjenester kan være bygningsfysisk vurdering av skaderisiko ved planlagte bygningsmessige endringer, kartlegging av miljøskadelige stoffer i eksisterende bygg, samt utarbeidelse av klimagassregnskaper og energiberegninger. WSP Engineering er opptatt av energieffektivitet og miljø. Våre medarbeidere har solid kunnskap og omfattende erfaring. Vi har erfaring som miljørådgivere (RIM) og vi har BREEAM sertifisering AP og BREEAM revisor. Våre råd er ambisiøse når det trengs, men alltid kunnskapsbaserte og praktisk rettet slik at det oppnås trygge og gode løsninger.