Engebretsvei 5 - 0275 Oslo

Energi og bygningsfysikk

Energi og bygningsfysikk

WSP Engineering AS har rådgivere innen energi og bygningsfysikk for alle typer bygninger og i prosjekter av ulik kompleksitet og størrelse.

  • Vi gir råd i tidligfase og detaljfase for utvikling av energieffektive bygninger. Med kompetanse innen passivhus, nullutslippsbygg og plusshus kan vi bidra i ambisiøse prosjekter.
  • Vi er opptatt av å finne praktiske løsninger som ivaretar byggherrens ambisjoner
  • Vi har ansvarsrett tiltaksklasse 3 for prosjektering og uavhengig kontroll av bygningsfysikk.
  • Vi utfører prosjekter over hele landet og har medarbeidere i alle landsdeler.
  • Vi har spesialkompetanse innen bygningsfysiske endringer i eksisterende bygninger. Vi jobber tverrfaglig og kobler våre bygningsfysiske vurderinger med kunnskap om bygningsskader og materialegenskaper. Når det gjelder vurdering av skaderisiko, gir vi alltid erfaringsbaserte råd, eventuelt med supplerende simulering for den aktuelle konstruksjonen.
  • Typiske oppdrag er vurdering av energibesparing og skaderisiko i forbindelse med tilleggsisolering av eksisterende bygninger. Dette kan gjelde mindre tiltak i verneverdige bygninger eller det kan gjelde nyere bygninger som oppgraderes.