Engebretsvei 5 - 0275 Oslo

 

Byggeteknikk

Byggeteknikk

Byggeteknikk

WSP Engineering tilbyr konstruksjonsteknisk prosjektering. Vi beregner og gir råd for alt fra enkle boliger til store næringsbygg og offentlige bygninger som kulturhus og skoler, høgskoler og universiteter.

Faglig bistand
WSP Engineering sin byggeteknikkavdeling har stor faglig kunnskap og tilbyr bistand innen områder som stål, tre, massivtre, betong og prefabrikkerte konstruksjoner.

Nybygg og ombygging
I WSP Engineering har vi god kjennskap til både tidligere tiders og dagens aktuelle forskrifter for bygg og preaksepterte løsninger for vurdering av bygningsdetaljer.
Vi har over mange år bygd opp en stabil gruppe medarbeidere med stor erfaring og inngående kunnskap til både eldre og helt nye byggemetoder, konstruksjonssystemer og materialbruk.

Et omfattende tegningsarkiv fra mer enn 80 års virksomhet bidrar også til at vi har svært gode forutsetninger for å gjennomføre ombyggingsprosjekter både av eldre og nyere bygningsmasse.

Fagteam
Vi er sterke på våre spesialområder og på tverrfaglig kommunikasjon. Vi gir den enkelte medarbeider mulighet til å utvikle seg innen flere fagfelt og få bred faglig erfaring slik at vi alltid har mulighet til å kunne bemanne våre prosjekter med den rette kompetansen.