Engebretsvei 5 - 0275 Oslo

Brann og risiko

Brann og risiko

Vi ser brannteknisk rådgiving i sammenheng med øvrig byggefaglig rådgivning. Gjennom diskusjoner og samarbeid med rådgivere for andre fagområder finner vi løsninger som er gjennomførbare og tilpasset prosjektet, omgivelsene og samfunnet. 

Prosjektering og analyser
Vi prosjekterer branntekniske løsninger for nye og eksisterende bygg, bidrar i mulighetsvurderinger og utfører uavhengig kontroll av andres brannprosjektering. Brannrådgivning som tilstandsanalyser, risikoanalyser og vurdering av brannskader på bygninger utfører vi også. Vi utformer brann- og rømningsplaner og oppgraderer eksisterende planer. Vårt arbeidsområde rommer alt fra enkle bygg til store og kompliserte bygningsprosjekter med mange aktører.

Variert kunnskap
Vi har medarbeidere med variert erfaring fra brannrådgivningsmiljø og brannvesen. Vi leverer riktig løsninger til ditt prosjekt i tråd med myndighetenes krav både i skisse-, prosjekterings-, bygge- og bruksfasen. I WSP Engineering har vi en egen avdeling som arbeider med kulturminnerådgivning og antikvariske bygg. Det gir oss spesialkompetanse ved oppgradering av eldre, fredete og vernede bygninger.

Våre råd er tilpasset det enkelte prosjekt, kunden og brukerne. Slik kan vi bidra til kostnadseffektive og riktige løsninger som ivaretar brannsikkerheten.