Engebretsvei 5 - 0275 Oslo

 

Markedsområder

Byggeteknikk

Byggeteknikk

WSP Engineering tilbyr konstruksjonsteknisk prosjektering. Vi beregner og gir råd for alt fra enkle boliger til store næringsbygg og offentlige bygninger som kulturhus og skoler, høgskoler og universiteter.

Kulturminnerådgivning

Kulturminnerådgivning

WSP Engineering tilbyr kulturminnefaglig rådgivning og utarbeidelse av kulturhistoriske verdianalyser, verne- og forvaltningsplaner, med mål om å bidra til at de kulturhistoriske verdiene ivaretas på best mulig måte. 

Brann og risiko

Brann og risiko

Vi ser brannteknisk rådgiving i sammenheng med øvrig byggefaglig rådgivning. Gjennom diskusjoner og samarbeid med rådgivere for andre fagområder finner vi løsninger som er gjennomførbare og tilpasset prosjektet, omgivelsene og samfunnet. 

Energi og bygningsfysikk

Energi og bygningsfysikk

WSP Engineering AS har rådgivere innen energi og bygningsfysikk for alle typer bygninger og i prosjekter av ulik kompleksitet og størrelse.

Miljø

Miljø

WSP Engineering er opptatt av energieffektivitet og miljø, og ser energi- og miljøtiltak som en mulighetens arena. Vi leverer rådgivningstjenester innen energieffektivisering, miljøvennlig materialbruk og innemiljø. 

Prosjektutvikling

Prosjektutvikling

Det krever tverrfaglig kompetanse og kreativitet for å skape bygninger som gir prosjekteier, brukere og samfunnet de best mulige løsningene. Våre rådgivere har lang erfaring med prosjektutvikling og tidligfaserådgivning.

Massivtre

Massivtre

Bruk av tre betyr god forvaltning av fornybare naturressurser, det kreves lite energi og medfører svært lave utslipp av kulldioksyd. Vi har spisskompetanse innen prosjektering av bygg i massivtre og limtre i alle prosjektfaser.

Geoteknikk

Geoteknikk

  • Grunnundersøkelser
  • Geotekniske målinger
  • Ingeniørgeologi
  • Miljøteknikk