Engebretsvei 5 - 0275 Oslo

 

Markedsområder

Byggeteknikk

Byggeteknikk

WSP Engineering tilbyr konstruksjonsteknisk prosjektering. Vi beregner og gir råd for alt fra enkle boliger til store næringsbygg og offentlige bygninger som kulturhus og skoler, høgskoler og universiteter.

Kulturminnerådgivning

Kulturminnerådgivning

WSP Engineering tilbyr kulturminnefaglig rådgivning og utarbeidelse av kulturhistoriske verdianalyser, verne- og forvaltningsplaner, med mål om å bidra til at de kulturhistoriske verdiene ivaretas på best mulig måte. 

Brannteknikk

Brannteknikk

Vi ser brannteknisk rådgiving i sammenheng med øvrig byggefaglig rådgivning. Gjennom diskusjoner og samarbeid med rådgivere for andre fagområder finner vi løsninger som er gjennomførbare og tilpasset prosjektet, omgivelsene og samfunnet. 

Energi og bygningsfysikk

Energi og bygningsfysikk

WSP Engineering AS har rådgivere innen energi og bygningsfysikk for alle typer bygninger og i prosjekter av ulik kompleksitet og størrelse.

  • Vi gir råd i tidligfase og detaljfase for utvikling av energieffektive bygninger. Med kompetanse innen passivhus, nullutslippsbygg og plusshus kan vi bidra i ambisiøse prosjekter.
  • Vi er opptatt av å finne praktiske løsninger som ivaretar byggherrens ambisjoner
  • Vi har ansvarsrett tiltaksklasse 3 for prosjektering og uavhengig kontroll av bygningsfysikk.
  • Vi utfører prosjekter over hele landet og har medarbeidere i alle landsdeler.
  • Vi har spesialkompetanse innen bygningsfysiske endringer i eksisterende bygninger. Vi jobber tverrfaglig og kobler våre bygningsfysiske vurderinger med kunnskap om bygningsskader og materialegenskaper. Når det gjelder vurdering av skaderisiko, gir vi alltid erfaringsbaserte råd, eventuelt med supplerende simulering for den aktuelle konstruksjonen.
  • Typiske oppdrag er vurdering av energibesparing og skaderisiko i forbindelse med tilleggsisolering av eksisterende bygninger. Dette kan gjelde mindre tiltak i verneverdige bygninger eller det kan gjelde nyere bygninger som oppgraderes.
Miljø

Miljø

WSP Engineering er opptatt av energieffektivitet og miljø, og ser energi- og miljøtiltak som en mulighetens arena. Vi leverer rådgivningstjenester innen energieffektivisering, miljøvennlig materialbruk og innemiljø. 

Prosjektutvikling

Prosjektutvikling

Det krever tverrfaglig kompetanse og kreativitet for å skape bygninger som gir prosjekteier, brukere og samfunnet de best mulige løsningene. Våre rådgivere har lang erfaring med prosjektutvikling og tidligfaserådgivning.

Massivtre

Massivtre

Bruk av tre betyr god forvaltning av fornybare naturressurser, det kreves lite energi og medfører svært lave utslipp av kulldioksyd. Vi har spisskompetanse innen prosjektering av bygg i massivtre og limtre i alle prosjektfaser.