Sentralbord 23 27 80 00

Høyer Finseth AS

Høyer Finseth er med sine 105 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid med andre også leverer totalløsninger. Våre spesialfelt er komplett byggeteknisk prosjektering innen prefabrikkert og plassbygd stål og betong, antikvarisk rehabilitering, brannsikkerhet, bygningsfysikk, miljø og prosjektadministrasjon.

Kontorer og ansatte

Oslo

hovedkontor

Engebrets vei 5, 0275 Oslo
Tlf: 23 27 80 00
Epost: post@hoyerfinseth.no

Revetal

Vestfold

Industriveien 4, 3174 Revetal
Tlf: 23 27 80 00
Epost: post@hoyerfinseth.no

Fredrikstad

Østfold

Gamle Beddingvei 21, 1671 Kråkerøy
Tlf: 23 27 80 00
Epost: post@hoyerfinseth.no

Ålesund

Møre og Romsdal

Tverrveien 32c, 6020 Ålesund
Tlf: 23 27 80 00
Epost: post@hoyerfinseth.no

VÅRE OPPDRAG

Livsvitenskapsbygget

Høyer Finseth er del av teamet som vant konkurransen for Livsvitenskapsbygget ved UiO. Bygget vil bli på 66.000m2 og skal romme nye forsknings- og undervisningslokaler for livsvitenskap, kjemi og farmasi. Vi er underkonsulenter i Byggeteknikk (RIB) og Energi og miljø (RiEn/RIM) og har arbeidet aktivt i konkurransefasen ved utvikling av vinnerkonseptet. Illustrasjon: RATIO arkitekter as.

Tine Meierier

Utvidelsen av Tine fellesmeieri på Kalbakken i Oslo har vært et utfordrende prosjekt for Høyer Finseth. Oppstart av prosjektering var høsten 2010 med laster og peleplassering. Produksjonen har gått tilnærmet som vanlig i hele perioden.

AKTUELT

Ski kommune - Rammeavtale

Vi er stolte over å ha inngått rammeavtale med Ski kommune. Av 22 tilbydere var Høyer Finseth med samarbeidspartnere 1 av 3 som ble tilbudt rammeavtale. «Ski sentrum står foran store byutviklingsoppgaver med fortetting og fornying av sentrumsbebyggelsen, opprusting av offentlige rom, og avklaring av et system for transport og parkering som er tilpasset den økte urbaniseringen i Ski.», skriver Ski kommune på sine hjemmesider. Vi har med oss Jostein Rønsen Arkitekter, Hjellnes Consult, ECT, Structor, NGI, Dronninga Landskap og Interiørarkitekt Anne R. Flåte. Vi ser frem til samarbeidet og gleder oss til mange spennende prosjekter for Ski kommune i årene som kommer.

Vi er etablert på Hønefoss!

Høyer Finseth har etablert et lokalkontor på Hønefoss. Vi ser frem til å jobbe i et marked med stort potensiale. Hønefoss kan vise til en rekke spennende planer fremover, både med tanke på byutvikling og den kommende Ringeriksbanen. «Høyer Finseth er allerede representert lokalt i området gjennom Frydenlund & Høyer, som vi gjennom lang tid har jobbet tett sammen med på mange prosjekter lokalt», sier ansvarlig leder for Hønefoss, Anders Kongstein- Kokkim. Vi skal her dyrke vår spisskompetanse innen byggeteknikk, og ønsker å bemanne opp kontoret ytterligere.

Østbanehallen

Østbanehallen i Oslo (nytt navn: Ø) ble offisielt åpnet den 5. februar i år. Høyer Finseth er stolte av å ha bidratt i ombyggingen av landets første jernbanestasjon fra 1854. Høyer Finseth har bidratt med prosjekteringsgruppeledelse(PGL) i forprosjekt, rådgivning byggeteknikk (RIB), og antikvarisk rådgivning (KMR). Bygget er satt i stand i henhold til dagens tekniske krav og intensjonen bak fredningen, og det er tilrettelagt for universell utforming. Prosjekteringen ble gjennomført i nært samarbeid med Riksantikvaren.